แนะนำเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องเกษตรกรรม

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเกษตรกรสมัยเก่ากับสมัยใหม่คือ “ความรู้” ซึ่งสมัยนี้มีอยู่มากมายในอินเตอร์เน็ต แค่เพียงคลิ๊กๆ สิ่งที่ต้องการรู้ก็มาปรากฎอยู่ตรงหน้า เว็บไซต์ที่แนะนำเมื่อท่านต้องการศึกษาเรื่องเกษตรกรรมได้แก่

1. www.moac.go.th เว็บของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานราชการใหญ่ที่สุดที่ดูแลเรื่องเกษตรกรรม ที่นี่จะมีข้อมูลความรู้เรื่องการเกษตรแบบรอบด้าน ตั้งแต่การเฝ้ามองสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช การคาดหมายลักษณะอากาศ กฎหมายด้านการเกษตร ฯลฯ

2. www.doa.go.th เว็บกรมวิชาการเกษตร แหล่งรวมความรู้ทางวิชาการ ข่าวสารการเกษตร ทั้งพืชไร่ พืชสวน ยางพารา ที่น่าสนใจ คือ กระดานถามตอบเรื่องปัญหาการเกษตร http://it.doa.go.th/forum เมื่อท่านมาทิ้งคำถามเอาไว้ จะมีนักวิชาการผู้รู้มาตอบคำถามให้ และท่านสามารถชมรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรได้ที่ http://it.doa.go.th/doatv

3. www.doae.go.th เว็บกรมส่งเสริมการเกษตร จุดเด่นอยู่ที่มีสื่อความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ทั้งที่อยู่ในรูป e-book และเทปรายการโทรทัศน์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นกลุ่มๆ คือ ผลไม้ ไม้ประดับ พืชไร่ ผัก สมุนไพร การแปรรูป ดูได้ที่ http://agritech.doae.go.th/agri-media นอกจากนี้ยังมีรายการ รู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรพอเพียงให้ชมอีกด้วย

4. www.oae.go.th เว็บสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5. www.acfs.go.th เว็บสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

6. www.ekaset.net เว็บโครงการส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสังคมเกษตรกรรม

7. เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย www.afet.or.th ที่การซื้อขายสินค้าเกษตร ประเภท ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง โดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผยในตลาด เพื่อรับมอบหรือส่งมอบสินค้าเกษตรนั้นในวันข้างหน้าตามปริมาณและราคาที่ตกลงกัน คล้ายๆการซื้อขายหุ้น โดยขั้นต้นท่านสามารถทดลองซื้อขายได้ด้วยเงินลงทุน 1 ล้านบาท

สุดท้ายนี้แอดมินก็หวังว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตผลทางการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป


ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ 315624