������������������������������������������������������������������������������������������

250 ฿

พริกไทย​พื้นเมือง​สุไหง​อุ​เป​อำเภอ​ทุ่งหว้า​จังหวัด​สตูล​ ความเป็นมาของพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเปกำเนิดมา โดยกลุ่มคนจีนที่อพยบหลบหนีมากจากเมืองจีนนำเข้ามาปลูกโดยมีพระยาภูมินารถภักดี เจ้าเมืองไทรบุรีเป็นผู้สนับสนุน และส่งเสริมการส่งออกไปยังปีนัง-อังกฤษและตลาดโลกโดยมีกลุ่มทุนชาวต่างชาติเป็นหลัก ​พื้นดินของทุ่งหว้าหรือสุไหงอุเปเป็นพื้นดิน​ดึกดำบรรพ์​ที​มี​อายุ​กว่า​5​42​ล้าน​ปี​ ในมหายุคพาลีโอโซอิค ยุคก่อนกำเนิดสิ่งมีชีวติ มีแร่ธาตุฟอสซิล​สัตว์​ทะเล​โบราณ​กระจายอยู่ทั่ว​ไป และประกอบกับได้รับ​น้ำใต้ดิน​จากภูเขาหินปูน ทำให้พริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป มีลักษณะที่แตกต่างจากพริกไทยทั่วไป โดยเฉพาะมีกลิ่นห้อมหอม รสร้อนแรง คุณภาพดี ในอดีตเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ เคยสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองสุไหงอุเปถึงขีดสุดมาแล้ว ดังคำกล่าวขานของชาวต่างชาติว่า .""สุไหงอุเปหรือปีนังน้อย "" เมืองสุไหงอุเปมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เป็นรองก็แต่เมืองปีนัง""

พริกไทย​พื้นเมือง​สุไหง​อุ​เป​อำเภอ​ทุ่งหว้า​จังหวัด​สตูล​ ความเป็นมาของพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเปกำเนิดมา โดยกลุ่มคนจีนที่อพยบหลบหนีมากจากเมืองจีนนำเข้ามาปลูกโดยมีพระยาภูมินารถภักดี เจ้าเมืองไทรบุรีเป็นผู้สนับสนุน และส่งเสริมการส่งออกไปยังปีนัง-อังกฤษและตลาดโลกโดยมีกลุ่มทุนชาวต่างชาติเป็นหลัก ​พื้นดินของทุ่งหว้าหรือสุไหงอุเปเป็นพื้นดิน​ดึกดำบรรพ์​ที​มี​อายุ​กว่า​5​42​ล้าน​ปี​ ในมหายุคพาลีโอโซอิค ยุคก่อนกำเนิดสิ่งมีชีวติ มีแร่ธาตุฟอสซิล​สัตว์​ทะเล​โบราณ​กระจายอยู่ทั่ว​ไป และประกอบกับได้รับ​น้ำใต้ดิน​จากภูเขาหินปูน ทำให้พริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป มีลักษณะที่แตกต่างจากพริกไทยทั่วไป โดยเฉพาะมีกลิ่นห้อมหอม รสร้อนแรง คุณภาพดี ในอดีตเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ เคยสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองสุไหงอุเปถึงขีดสุดมาแล้ว ดังคำกล่าวขานของชาวต่างชาติว่า .""สุไหงอุเปหรือปีนังน้อย "" เมืองสุไหงอุเปมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เป็นรองก็แต่เมืองปีนัง""

สั่งชื้อสินค้า
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ Web Hits