ข้าวภูผา

110 ฿

ข้าวสังข์หยด เป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นั้นหมายถึง พื้นที่จังหวัดพัทลุงเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกข้าว สังข์หยด

ข้าวสังข์หยด เป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นั้นหมายถึง พื้นที่จังหวัดพัทลุงเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกข้าว สังข์หยด

สั่งชื้อสินค้า
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ Web Hits