โกโก้

55 ฿

โกโก้ IM1เป็นพันธุ์ที่เหมาะกับภาคกลาง อีสานและเหนือค้า ซึ่งได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว

โกโก้ IM1เป็นพันธุ์ที่เหมาะกับภาคกลาง อีสานและเหนือค้า ซึ่งได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว

สั่งชื้อสินค้า
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ Web Hits