������������������������������������������

150 ฿

มัลเบอร์รี่กวน รสชาติเข้มข้น หวานน้อย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อุดมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ปลูกในระบบอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารเคมี

มัลเบอร์รี่กวน รสชาติเข้มข้น หวานน้อย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อุดมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ปลูกในระบบอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารเคมี

สั่งชื้อสินค้า
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ Web Hits