������������������������������������������

550 ฿

อาหารทะเลแปรรูปที่ปลอดสารเคมี จับโดยชาวประมงพื้นบ้านที่ไม่ใช้เครื่องมิอทำลายล้าง ในพื้นที่ทะเลสาบตอนกลาง อ ปากพะยูน จ. พัทลุง ใส่ใจต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ผลิตโดย ร้านคนจับปลา บ้านช่องฟืน จ พัทลุง

อาหารทะเลแปรรูปที่ปลอดสารเคมี จับโดยชาวประมงพื้นบ้านที่ไม่ใช้เครื่องมิอทำลายล้าง ในพื้นที่ทะเลสาบตอนกลาง อ ปากพะยูน จ. พัทลุง ใส่ใจต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ผลิตโดย ร้านคนจับปลา บ้านช่องฟืน จ พัทลุง

สั่งชื้อสินค้า
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ Web Hits