มูลไส้เดือนเอเอฟ

35 ฿

สินค้า : ปุ๋ยมูลไส้เดือน จุดเด่น : 1. ปลอดสารเคมี ไม่เป็นพิษต่อคนสัตว์เลี้ยงและสภาพแวดล้อม 2. มูลไส้เดือนเป็นโมเลกุลที่เล็กมาก และมีความเย็น พืชจึงสามารถดูดซึมใช้ได้ทันที 3. เป็นธรรมชาติ 100% ทำให้พืชเติมโตได้อย่างแข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรคพืชและแมลงต่างๆ 4. มีสารประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุ อาหารที่จำเป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) 5. มีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช (growth hormones) และโฮโมนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ออกซิน (auxins) ,จิบเบอริลิค แอซิด (gibberellic acid), ไคเนติน (kinetins)และไซโตไคนิน (cytokinin)

สินค้า : ปุ๋ยมูลไส้เดือน จุดเด่น : 1. ปลอดสารเคมี ไม่เป็นพิษต่อคนสัตว์เลี้ยงและสภาพแวดล้อม 2. มูลไส้เดือนเป็นโมเลกุลที่เล็กมาก และมีความเย็น พืชจึงสามารถดูดซึมใช้ได้ทันที 3. เป็นธรรมชาติ 100% ทำให้พืชเติมโตได้อย่างแข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรคพืชและแมลงต่างๆ 4. มีสารประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุ อาหารที่จำเป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) 5. มีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช (growth hormones) และโฮโมนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ออกซิน (auxins) ,จิบเบอริลิค แอซิด (gibberellic acid), ไคเนติน (kinetins)และไซโตไคนิน (cytokinin)

สั่งชื้อสินค้า
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ 301583