4 กลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยระบาย ‘สินค้าเกษตร’

ช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมา หลายคนกักตัวอยู่ที่บ้าน และใช้เวลากับโลกออนไลน์มากขึ้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการช้อปปิ้ง หลายคนช้อปปิ้งออนไลน์กันเพลิน พอเปิดดูบัญชีอีกที ลมแทบจับ หลังจากผ่านช่วงโควิด 19 มา หลายคนติดนิสัยช้อปสินค้าออนไลน์ทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่ผักสด ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ใครๆก็อยากจะได้พืชผักผลไม้สดๆ ส่งตรงถึงบ้าน ยิ่งเมื่อได้ข่าวว่ามีแพลตฟอร์มสำหรับซื้อ-ขาย ‘สินค้าเกษตร’ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย วันนี้แอดมินจึงนำมาบอกต่อ เพราะนอกจากผู้สนใจจะได้ ช้อปผลผลิตแบบ ‘รู้แหล่งปลูก’ แล้ว ยังช่วยระบาย ‘สินค้าเกษตร’ เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง ตลาดเกษตรออนไลน์

แพลตฟอร์มที่กล่าวถึงข้างต้นแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบเจ้าของร่วมผลิต 2) ระบบการประมูลสินค้าเกษตร 3) ระบบตลาดออนไลน์ หรือที่เรียกว่า มาร์เก็ตเพลส และ 4) ระบบการขายออนไลน์ในรูปแบบ B2B และ B2C

 1.ระบบเจ้าของร่วมผลิต

ฟาร์มโตะ (FARMTO) ช่องทางการขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหม่ที่เชื่อมเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าหากันผ่านวิธีการร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตการเกษตร เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ช่วยเหลือและดูแลคุณภาพผลผลิตไปด้วยกัน

หากผู้บริโภคต้องการตรวจสอบผลผลิตก็สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามขั้นตอนต่างๆ ได้ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ และเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะจัดส่งผลผลิตให้ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ตั้งราคาขายผลผลิตด้วยตัวเองเพื่อแก้ปัญหาภาระหนี้สินและราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้เกษตรกรได้พัฒนาตัวเองและเรียนรู้ที่จะสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองในอนาคต นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรได้อีกด้วย

 2.ระบบการประมูลสินค้าเกษตร (E-biding)

 ครอปเปอร์แซด เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึง ‘ข้อมูลความต้องการของตลาด’ และช่วยยกระดับภาคธุรกิจให้สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ควบคุมราคา และปริมาณได้ตรงตามความต้องการของตลาด และทำให้สามารถทราบว่าจะมีพืชเกษตรชนิดใดออกช่วงไหน โดยข้อมูลนี้จะช่วยสนับสนุนการสร้างตลาดกับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะโรงงานแปรรูปที่ต้องการวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิต ซึ่งจะทำให้ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการมีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง

 3.ระบบตลาดออนไลน์ (Marketplace)

อุ๊ยคำ (www.ouikum.com) ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าลดการเผาและสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี เน้นอัตลักษณ์จากท้องถิ่น ส่งตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภค

 4.ระบบการขายออนไลน์ส่งมอบให้ผู้บริโภคและธุรกิจเกษตร (B2B/B2C)

 ฟาร์มบุ๊ค (Farmbook) เป็นตลาดเกษตรออนไลน์ที่มีระบบนิเวศสังคมเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ซื้อ และผู้ปริโภค มารวมตัวกันเพื่อสร้างการเชื่อมโยงหลากหลายด้าน (Multisided Markets) โดยสามารถเชื่อมกลุ่มคนจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยกันได้ รวมทั้งยังมีข้อมูลตลาดที่ชัดเจน ทุกขั้นตอนในการซื้อ-ขายจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เฟรชเก็ต (Freshket) เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมและจำหน่ายอาหารสดในรูปแบบของ ‘ตลาดสดออนไลน์สำหรับร้านอาหารและผู้บริโภค’ โดย สามารถเชื่อมต่อกับร้านอาหารและผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ 315514