การประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ

การประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ "COP26"

ผู้นำกว่า 196 ประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติครั้งที่ 26 หรือ COP26 เพื่อหารือแนวทางที่จะใช้จัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จัดที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในปี 2542-2561 มีมูลค่าความเสียหายราว 2.4 แสนล้านบาท และมีโอกาสสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรมากถึง 15% จากปัญหาภัยแล้งและฝนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

การประชุม COP26 ถูกมองกันว่าสำคัญมากต่อการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ในการประชุมนี้มีความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี 2593

ไม่ว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะบรรลุอย่างไร การสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้เราต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนในการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ดีขึ้น

_________________________________

⠀⠀⠀⠀⠀

ขอขอบคุณ

- https://www.bbc.com/thai/international-58875313

- https://www.thairath.co.th/business/market/2214750?fbclid=IwAR3sUDMpoTfMqGj3P0AkNHVXQ3JF6PSwodiga_BxbGYUZrM8OaEMOuTssdU

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ Web Hits