รูปภาพ : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 × 8 เมตร พร้อมโต๊ะตาก-สิงห์บุรี | Ouikum.com

"ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าลดการเผาและสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี"

หรือ

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 × 8 เมตร พร้อมโต๊ะตาก

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 × 8 เมตร พร้อมโต๊ะตาก
  • คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปขนาดจริง
  • โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 × 8 เมตร พร้อมโต๊ะตาก
ข้อมูลผู้ขาย

086-616-2665


ส่งข้อความ
ถึง :

บ้านเกษตรฟาร์ม

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :