ขนมพริกไทยสุไหงอุเป | สินค้าแปรรูปอื่น ๆ | ขนมพริกไทยสุไหงอุเป ที่พิเศษสุดมีที่เดียวในประเทศไทยคือ เราใช้พริกไทยสุไหงอุเป ปีหนึ่งสามารถเก็บเมล็ดพริกไทยได้แค่ 2 ครั้ง เราคัดเมล็ดพิเศษอย่างดี เป็นส่วนผสมในแป้ง ซึงพริกไทยพื้นถิ่นสุไหงอุเป เป็นพริกไทยสายพันธุ์เดี่ยว ที่นำเข้ามาปลูกในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลที่อดีตเคยเป็นแขวงหนึ่งของเมืองไทรบุรี เมื่อประมาณปี พ.ศ 2442 จากบันทึกของพระยาภูมินารถภักดี ผู้ปกครองเมืองสตูล ได้ชักนำกลุ่มชาวจีนจากปีนัง นำพริกไทยที่มีคุณภาพดีที่สุด มาปลูกเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปยัง ปีนัง อังกฤษ และตลาดโลก ของสยามประเทศในอดีต พริกไทยสุไหงอุเป อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีคุณภาพดี กลิ่นหอม รสชาติเผ็ดร้อน เมล็ดเล็ก ก้านช่อคล้ายม้าน้ำ เมื่อนำเมล็ดที่แก่จัดมาตากแดดแห้งดีแล้วเมล็ดจะเป็นสีดำมัน ส่วนเมล็ดที่เป็นสีแดงสุกนิยมมา แช่น้ำเพื่อให้เปลือกหลุดออกโดยผ่านน้ำ นำมาทำเป็นพริกไทยล่อน หากไม่ทำเป็นพริกไทยล่อน เมื่อนำเมล็ดที่สุกจัดมาทำพริกไทยดำก็จะได้เมล็ดพริกไทยดำแต่สีจะออกเทาด้าน แต่ก็มีคุณภาพดี สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานหลายปี เช่นกัน พริกไทยสุไหงอุเปเคยเป็นพืชเศษฐกิจส่งออกไปยังตลาดโลก เคยสร้างความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดให้แก่เมืองสุไหงอุเป (ทุ่งหว้า) มาแล้ว เพราะมีคุณภาพดีที่สุดของสยามประเทศ ทางวิสาหกิจชุมชนพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเปของขอบพระคุณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูอาหารขนมพื้นถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป ขอบคุณครั | หยิ่งฮวด | สตูล | Ouikum.com

"ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าลดการเผาและสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี"

หรือ

ขนมพริกไทยสุไหงอุเป

รหัสสินค้า:928
ราคาสินค้า (ขายส่ง): ขอราคาสินค้า
ราคาสินค้า/ชิ้น: 35 บาท
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 รายการ
ข้อมูลสินค้า:
  1. ขนมพริกไทยสุไหงอุเป ที่พิเศษสุดมีที่เดียวในประเทศไทยคือ เราใช้พริกไทยสุไหงอุเป ปีหนึ่งสามารถเก็บเมล็ดพริกไทยได้แค่ 2 ครั้ง เราคัดเมล็ดพิเศษอย่างดี เป็นส่วนผสมในแป้ง ซึงพริกไทยพื้นถิ่นสุไหงอุเป เป็นพริกไทยสายพันธุ์เดี่ยว ที่นำเข้ามาปลูกในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลที่อดีตเคยเป็นแขวงหนึ่งของเมืองไทรบุรี เมื่อประมาณปี พ.ศ 2442 จากบันทึกของพระยาภูมินารถภักดี ผู้ปกครองเมืองสตูล ได้ชักนำกลุ่มชาวจีนจากปีนัง นำพริกไทยที่มีคุณภาพดีที่สุด มาปลูกเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปยัง ปีนัง อังกฤษ และตลาดโลก ของสยามประเทศในอดีต พริกไทยสุไหงอุเป อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีคุณภาพดี กลิ่นหอม รสชาติเผ็ดร้อน เมล็ดเล็ก ก้านช่อคล้ายม้าน้ำ เมื่อนำเมล็ดที่แก่จัดมาตากแดดแห้งดีแล้วเมล็ดจะเป็นสีดำมัน ส่วนเมล็ดที่เป็นสีแดงสุกนิยมมา แช่น้ำเพื่อให้เปลือกหลุดออกโดยผ่านน้ำ นำมาทำเป็นพริกไทยล่อน หากไม่ทำเป็นพริกไทยล่อน เมื่อนำเมล็ดที่สุกจัดมาทำพริกไทยดำก็จะได้เมล็ดพริกไทยดำแต่สีจะออกเทาด้าน แต่ก็มีคุณภาพดี สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานหลายปี เช่นกัน พริกไทยสุไหงอุเปเคยเป็นพืชเศษฐกิจส่งออกไปยังตลาดโลก เคยสร้างความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดให้แก่เมืองสุไหงอุเป (ทุ่งหว้า) มาแล้ว เพราะมีคุณภาพดีที่สุดของสยามประเทศ ทางวิสาหกิจชุมชนพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเปของขอบพระคุณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูอาหารขนมพื้นถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป ขอบคุณครับผู้เข้าชม 546 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย Ouikum.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : ขนมพริกไทยสุไหงอุเป

คำค้น :
ขนมพริกไทยสุไหงอุเป ที่พิเศษสุดมีที่เดียวในประเทศไทยคือ เราใช้พริกไทยสุไหงอุเป ปีหนึ่งสามารถเก็บเมล็ดพริกไทยได้แค่ 2 ครั้ง เราคัดเมล็ดพิเศษอย่างดี เป็นส่วนผสมในแป้ง ซึงพริกไทยพื้นถิ่นสุไหงอุเป เป็นพริกไทยสายพันธุ์เดี่ยว ที่นำเข้ามาปลูกในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลที่อดีตเคยเป็นแขวงหนึ่งของเมืองไทรบุรี เมื่อประมาณปี พ.ศ 2442 จากบันทึกของพระยาภูมินารถภักดี ผู้ปกครองเมืองสตูล ได้ชักนำกลุ่มชาวจีนจากปีนัง นำพริกไทยที่มีคุณภาพดีที่สุด มาปลูกเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปยัง ปีนัง อังกฤษ และตลาดโลก ของสยามประเทศในอดีต พริกไทยสุไหงอุเป อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีคุณภาพดี กลิ่นหอม รสชาติเผ็ดร้อน เมล็ดเล็ก ก้านช่อคล้ายม้าน้ำ เมื่อนำเมล็ดที่แก่จัดมาตากแดดแห้งดีแล้วเมล็ดจะเป็นสีดำมัน ส่วนเมล็ดที่เป็นสีแดงสุกนิยมมา แช่น้ำเพื่อให้เปลือกหลุดออกโดยผ่านน้ำ นำมาทำเป็นพริกไทยล่อน หากไม่ทำเป็นพริกไทยล่อน เมื่อนำเมล็ดที่สุกจัดมาทำพริกไทยดำก็จะได้เมล็ดพริกไทยดำแต่สีจะออกเทาด้าน แต่ก็มีคุณภาพดี สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานหลายปี เช่นกัน พริกไทยสุไหงอุเปเคยเป็นพืชเศษฐกิจส่งออกไปยังตลาดโลก เคยสร้างความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดให้แก่เมืองสุไหงอุเป (ทุ่งหว้า) มาแล้ว เพราะมีคุณภาพดีที่สุดของสยามประเทศ ทางวิสาหกิจชุมชนพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเปของขอบพระคุณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูอาหารขนมพื้นถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป ขอบคุณครับ

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

หยิ่งฮวด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :