ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

40 ฿

เป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ปลอดสารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตเองในชุมชนของตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ปลอดสารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตเองในชุมชนของตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

สั่งชื้อสินค้า
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซด์ 299105