เสนอราคาสินค้า | B2BThai.com

"ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าลดการเผาและสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี"

หรือ
รายการ
8
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 รายการ 27/05/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 27/05/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 21/03/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 04/03/2020 Ouikum เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 21/02/2020 ปลา เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 05/02/2020 วัชระ เกษตร เสนอราคาขาย
2 กิโลกรัม 25/12/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 21/11/2019 ไพรัช เสนอราคาขาย
  • 1
แสดง :
ไปหน้า  :