ปลาแมวผ่าตากแห้ง | ปลาแมวผ่าตากแห้ง | เสนอราคาสินค้า | B2BThai.com

"ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าลดการเผาและสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี"

หรือ

การเสนอราคา : ปลาแมวผ่าตากแห้ง

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ปลาแมวผ่าตากแห้ง
จำนวนสั่งซื้อ : 1 กิโลกรัม
วันที่ขอราคา : 21/02/2020
ผู้เข้าชม : 98
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ปลา
ผู้ขอราคา : ธนวัฒน์
โทรศัพท์ : 0891220114
Email : babyboyarm@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 กิโลกรัม = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ปลาแมวผ่าตากแห้ง