ปลาหัวโม่งแห้ง | ปลาหัวโม่งแห้ง | เสนอราคาสินค้า | B2BThai.com

"ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าลดการเผาและสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี"

หรือ

การเสนอราคา : ปลาหัวโม่งแห้ง

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ปลาหัวโม่งแห้ง
จำนวนสั่งซื้อ : 2 กิโลกรัม
วันที่ขอราคา : 25/12/2019
ผู้เข้าชม : 251
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : สมเจตน์ พรหมสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 0955730328
Email : somjate400092@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 กิโลกรัม = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ปลาหัวโม่งแห้ง