ข้าวอินทรีย์ (test) | ข้าว~ข้าวอินทรีย์~สินค้าเกษตร~สินค้าออนไลน์ | เสนอราคาสินค้า | B2BThai.com

"ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าลดการเผาและสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี"

หรือ

การเสนอราคา : ข้าวอินทรีย์ (test)

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ข้าวอินทรีย์ (test)
จำนวนสั่งซื้อ : 1 กิโลกรัม
วันที่ขอราคา : 05/02/2020
ผู้เข้าชม : 158
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

วัชระ เกษตร
ผู้ขอราคา : วัชระ ยานุ
โทรศัพท์ : 094564926
Email : watchara.yanu@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 กิโลกรัม = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ข้าวอินทรีย์ (test)