เครื่องอบข้าว ข้าวโพด | เครื่องอบข้าว ข้าวโพด | เสนอราคาสินค้า | B2BThai.com

"ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าลดการเผาและสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องอบข้าว ข้าวโพด

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เครื่องอบข้าว ข้าวโพด
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 21/11/2019
ผู้เข้าชม : 239
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไพรัช
ผู้ขอราคา : ไพรัช ทัพแสงศรี
โทรศัพท์ : 0867900716
Email : P.thapsaengari@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องอบข้าว ข้าวโพด